"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน **
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 32502  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

 

บจก.สหธานี  มาร์เก็ตติ้ง

เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับ

บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน 38  อัตรา  ดังนี้

 

1.ผู้จัดการสาขาจำนวน 1 อัตรา  ประจำสาขา ห้วยไคร้

 ลักษณะงาน:

- ผู้จัดการหน้าร้านมีหน้าที่บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง Display สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย

- ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา

- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย ตำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา

- บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ

- สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

-บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร

- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

 คุณสมบัติ

-เพศชายอายุ 28-45ปี

-มีประสบการณ์ 3-5 ปี 

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

-สามารถทำงานต่างอำเภอได้

-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

 

2..พนักงานขาย 4อัตรา   ประจำสาขา    เชียงรุ้ง , เชียงของ  ,ไชยปราการ , เชียงแสน

ลักษณะงาน               

-ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย

-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย             

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 

-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 

คุณสมบัติ  

-เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป                               

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

-มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ 

-มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT

-มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word

-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน

-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

3. พนักงานบัญชีจำนวน  2  ตำแหน่ง

ลักษณะงาน  :

-บันทึกและจัดเก็บการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ

- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้และการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท

- สรุปเอกสารและยอดรายรับและรายจ่ายของสาขาประจำเดือน

- จัดทำรายงานปิดงบ และ ภาษีของบริษัท

- ติดต่อ ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน กับหน่วยงาน สาขาและ supplier

- ปฏิบัติงานอื่นๆทางด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ  

- เพศชาย/หญิงอายุ 20 ปี ขึ้นไป

- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft ต่างๆ และโปรแกรมด้านงานบัญชี

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

4. ตำแหน่งเลขานุการจำนวน 1 ตำแหน่งประจำสำนักงานใหญ่

ลักษณ์งานทำหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-อายุ 20ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความรอบรู้ หรือมีความรู้รอบตัวดี ทำงานละเอียด สามารถเก็บความลับได้เป็นอย่างดี

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


5. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายจำนวน 1 ตำแหน่งประจำสำนักงานฯ บายพาสฝั่งตะวันออก

- ผู้จัดการหน้าร้านมีหน้าที่บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง Display สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย

- ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา

- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา

- บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ

- สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

-บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร

- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง   อายุ 25-45ปี

-มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายจำนวน 1 ตำแหน่งประจำสำนักงานฯ บายพาสฝั่งตะวันออก

- มีหน้าที่บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง Display สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย

- ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา

- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา

- บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ

- สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

-บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร

- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง   อายุ 25-45ปี

-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

 

7. ตำแหน่ง จัดซื้อจำนวน 1 ตำแหน่งประจำสำนักงานฯ บายพาสฝั่งตะวันออก

-ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย

-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย             

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 

-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 

คุณสมบัติ

-เพศชายอายุ 25-45ปี

-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

8.ช่างบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 3 ตำแหน่งประจำ สำนักงานใหญ่ ,สาขาแม่สาย,บ้านต้า

ลักษณะงาน  :

-งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

-งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

-งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

-ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม

-ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช.ขี้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

- มีใจรักงานบริการ

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

9.พนักงานคลังสินค้าจำนวน 5 ตำแหน่งประจำสำนักงานฯ บายพาสฝั่งตะวันออก

ลักษณะงาน  :

-ดูแลรับผิดชอบสต๊อคสินค้า , การเบิก-จ่ายสินค้า

-จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่

-เช็คสต๊อคสินค้าคงเหลือ

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง  อายุ20 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

10.พนักงานแคชเชียร์  จำนวน 4  ตำแหน่งประจำสำนักงานฯ บายพาส ฝั่งตะวันออก

ลักษณะงาน  :

-ให้บริการลูกค้า

-คำนวณราคาซื้อสำหรับลูกค้าแต่ละราย

-รับเงินจากลูกค้าตรวจสอบปัญหาและเปลี่ยนแปลง

-ตรวจสอบความปลอดภัยของเงินและสินค้าและวัสดุอื่น ๆ

-ป้องกันสถานการณ์ขัดแย้ง

-ตรวจสอบสถานะของเครื่องบันทึกเงินสดกรอกข้อมูลในเช็คและควบคุมเทปในเวลาบันทึกการอ่านค่ามิเตอร์และขจัดความผิดพลาดเล็กน้อย

-ปฏิบัติตามระเบียบวินัยแรงงานมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความต้องการ

คุณสมบัติ

- เพศ หญิง อายุ 20-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช.ขี้นไป สาขาวิชาบัญชีหรือการเงินหรือมีประสบการณ์เฉพาะทาง

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีใจรักงานบริการ

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

11. พนักงานแพ็คกิ้งจำนวน 5 ตำแหน่ง  ประจำสำนักงานฯ บายพาส ฝั่งตะวันออก

ลักษณะงาน  :

-ทำงานจัดแพ็คสินค้า ตามออเดอร์ให้ถูกต้อง

-ทำงานจัดเตรียมสินค้า สำหรับพร้อมขาย

-.บรรจุผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้มีความเรียบร้อยและไม่เสียหาย

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง  อายุ20-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


12. ตำแหน่ง พนักงานขายจำนวน 10 ตำแหน่งประจำสำนักงานฯ บายพาสฝั่งตะวันออก

-ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย

-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย             

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 

-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง   อายุ 25-45ปี

-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

             พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคงค่าตอบแทนเริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการพนักงาน

1.  วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี

2.  ชุดยูนิฟอร์ม

3.  รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน

4.  ตรวจสุขภาพประจำปี

6.  กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

7.  กองทุนกู้ยืม

8.  เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ

9. ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

10. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ

11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก

12. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                                     2    ใบ

2 สำเนาบัตรประชาชน                                                  2    ใบ

3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              1    ใบ

4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ                            1    ใบ

5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี                       1    ใบ

6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี                             1    ใบ

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ 

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย 

99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.สันทราย อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000   หรือ 

ทุกสาขาวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. โทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล

หรือส่ง resume e-mail  :  sahathanee.hr@gmail.com

 

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง
ที่อยู่ติดต่อ : 99/15 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-774774
อีเมล์ติดต่อ : saranrath23@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  14 มกราคม 2019 เวลา 15:12:39
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
ดอยช้าง โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่นรับสมัครพนักงานประจำร้าน ดอยช้าง คาเฟ่
 24 มกราคม 2019  11:58:25
 10 Views
ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) รับสมัครพนักงานประจำส่วนฯ ตำแหน่งธุรการ
 24 มกราคม 2019  11:57:54
 22 Views
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 24 มกราคม 2019  11:57:47
 7 Views
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับสมัคร ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ
 24 มกราคม 2019  11:17:16
 341 Views
สมาร์ทเบรนเมืองเชียงราย รับสมัครผู้ช่วยครูสอนคณิตศาสตร์พาร์ทไทม์ เสาร์-อาทิตย์
 24 มกราคม 2019  10:32:00
 28 Views
บริษัท กวงยู จำกัด (vivo) รับสมัครพนักงานบัญชีประจำออฟฟิศ
 24 มกราคม 2019  10:16:43
 59 Views
โรงเเรมเฮอริเทจ เชียงราย โรงเเรมเปิดใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 24 มกราคม 2019  10:16:30
 104 Views
โรงแรม ธันยาอินน์ เชียงราย รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 24 มกราคม 2019  09:37:24
 50 Views
โรงแรมมาโย รีสอร์ทเชียงราย รับสมัครพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 24 มกราคม 2019  09:36:58
 32 Views
บริษัท เวิลด์ เซรามิคไทล์ (สาขา1) รับสมัคร พนักงานขาย 3 ตำแหน่ง
 24 มกราคม 2019  09:36:32
 40 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com