"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน **
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 50064  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

บริษัทสหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับ 
บริษัทฯ มีความประสงค์ รับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้ 

1. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานฯ บายพาสฝั่งตะวันออก 
- มีหน้าที่บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง Display สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย 
- ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯ และ สามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา 
- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 
- ดูแลและจัดการสินค้าหน้าร้าน,สินค้าคงเหลือ 
- กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 
- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 
คุณสมบัติ 
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี 
-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-วุฒิการศึกษาปวส. สาขาบริหารธุรกิจ 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 

2. พนักงานขาย 5 อัตรา ประจำสาขาแม่สาย ,สาขาเทิง,สาขาเชียงของ,สาขาพาน,สำนักงานใหญ่ 
ลักษณะงาน 
-ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย 
-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ส่วนลดตัวสินค้า ,โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ช่วยกระตุ้นในการขาย 
-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 
คุณสมบัติ 
-เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 
-มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ 
-มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT 
-มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word 
-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน 
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 

3. ช่างบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำสาขาห้วยไคร้ 
ลักษณะงาน : 
-งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
-งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม 
-ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน 
คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.3 หรือมีประสบการณ์ 
- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น 
- มีใจรักงานบริการ 
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 

4. พนักงานสินเชื่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำสาขา ป่าแดด 
ลักษณะงาน : 
-วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 
-ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า 
-อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท 
-ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ 
-ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย 
-ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน 
คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป 
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ 
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

5. พนักงานคลังสินค้า จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำสาขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ลักษณะงาน : 
-ดูแลรับผิดชอบสต๊อคสินค้า , การเบิก-จ่ายสินค้า 
-จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 
-เช็คสต๊อคสินค้าคงเหลือ 
คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 

6.พนักงานการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานใหญ่ 
ลักษณะงาน : 
- เรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ 
- วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และบริการอย่างรอบคอบ 
- ติดต่อประสานงานกับทางบริษัท Supplier ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
- วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ 
- ปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 
- วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า 
- ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นำเสนอมา 
คุณสมบัติ 
- เพศ หญิง / ชาย 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excelได้เป็นอย่างดี 
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน 
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง ค่าตอบแทนเริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการพนักงาน 
1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี 
2. ชุดยูนิฟอร์ม 
3. รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน 
4. ตรวจสุขภาพประจำปี 
6. กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
7. กองทุนกู้ยืม 
8. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ 
9. ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน 
10. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ 
11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก 
12. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท 

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ 
2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ 
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ 
5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ 
6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ 

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ 
บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย 
99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 หรือ 
ทุกสาขาวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. โทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล 
หรือส่ง resume e-mail : sahathanee.hr@gmail.com

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง
ที่อยู่ติดต่อ : 99/15 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-774774
อีเมล์ติดต่อ : saranrath23@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  02 มีนาคม 2019 เวลา 15:48:25
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
หจก.โทเทิ่ลอินเตอร์ พลัส รับสมัครพนักงาน ที่สุด‼️ เพื่อขยายสายงาน
 15 มิถุนายน 2019  23:55:53
 138 Views
โรงแรมภูทองเพลส พะเยา รับสมัครพนักงานตำแหน่งงาน พนักงานแคชเชียร์ กะกลางคืน 1 อัตรา
 15 มิถุนายน 2019  16:08:19
 665 Views
บริษัท คลิค เอสเตท จำกัด รับสมัครผู้รับเหมางานก่อสร้าง
 15 มิถุนายน 2019  16:08:03
 58 Views
โรงแรม บีทู เชียงราย รับสมัครพนักงานต้อนรับ รอบดึก
 15 มิถุนายน 2019  16:06:34
 1476 Views
บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด รับสมัครพนักงาน QC 1 ตำแหน่ง
 15 มิถุนายน 2019  16:06:18
 168 Views
โรงแรมมาโย รีสอร์ทเชียงราย รับสมัครผู้ช่วยกุ๊ก
 15 มิถุนายน 2019  16:05:34
 915 Views
บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด รับสมัครช่างทั่วไป 3 ตำแหน่ง
 15 มิถุนายน 2019  16:04:36
 585 Views
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน (เคเทค) รับสมัคร พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
 15 มิถุนายน 2019  16:03:40
 1343 Views
หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 15 มิถุนายน 2019  16:02:32
 2253 Views
บริษัท เรือนทองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด บ้านสันต้นเปา อ.เมืองเชียงราย รับสมัครงานฝ่ายขาย บัญชี และแม่บ้าน หลายอัตรา
 15 มิถุนายน 2019  15:57:03
 428 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com