"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน **
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 39050  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง 
เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับ 
บริษัทฯ มีความประสงค์ รับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้ 

1.หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 
ลักษณะงาน : 

-ดูแลงานบริการหลังการขาย ติดต่อสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเรื่องสินค้า และบริการของพนักงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปหาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้ฝ่ายและสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
-ติดตามความก้าวหน้า และแจ้งความคืบหน้าของรายงานหลังการขายที่ส่งให้ฝ่ายและสาขากลับอย่างสม่ำเสมอ 
-จัดทำ และจัดเก็บเอกสารรายละเอียด และข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายทั้งหมด 
-เข้าร่วมการประชุมฝ่ายและสาขา เพื่อจัดทำรายงานการประชุม 
-วางแผนการซื้อและดูแลสื่อโฆษณาต่างๆ และ website โดยทั่วไปกับผู้ขายสื่อต่างๆ 
การเจรจาต่อรองและตรวจสอบพื้นที่โฆษณาและเวลาออกอากาศเพื่อให้ถึงลูกค้ามากที่สุด 
-การพัฒนาตารางการใช้สื่อต่างๆ 
-สรรหาสื่อช่องทางใหม่ๆเพื่อนำมาเสนอผู้บริหาร 
คุณสมบัติ 
- เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์หรือมีประสบการณ์จะ พิจารณาพิเศษ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word & Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี 
- มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน 

2.ผู้จัดการสาขา จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขา 
ลักษณะงาน: 

- ผู้จัดการหน้าร้านมีหน้าที่บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง Display สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย 
- ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯ และสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา 
- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย ตำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 
- บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ 
- สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 
-บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร 
- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 
คุณสมบัติ 
-เพศชาย 
-อายุ 28-35 ปี 
-มีประสบการณ์ 3-5 ปี 
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 
-สามารถทำงานต่างอำเภอได้ 
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 


3. พนักงานขาย 5 อัตรา ประจำสาขา 
ลักษณะงาน 

-ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย 
-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ส่วนลดตัวสินค้า ,โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ช่วยกระตุ้นในการขาย 
-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 
คุณสมบัติ 
-เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 
-มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ 
-มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT 
-มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word 
-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน 
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 


4. พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ประจำสาขา 
ลักษณะงาน: 

-ดูแลการรับเงินและออกใบเสร็จรายวันของลูกค้าเพื่อส่งสำนักงานใหญ่ 
-ดูแลการเบิก-จ่าย ต่างๆประจำสาขา 
-พิมพ์ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารภายในและภายนอกของบริษัท 
-ทำเรื่องตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขาเพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่ 
-และงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ 
- เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel 
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน 
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 

5. ช่างบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 4 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน : 

-งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า 
-งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
-งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
-ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม 
-ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน 
คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.3 หรือมีประสบการณ์ 
- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น 
- มีใจรักงานบริการ 
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 


6. พนักงานบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานใหญ่ 
ลักษณะงาน : 

-บันทึกและจัดเก็บการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ 
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท 
- สรุปเอกสารและยอดรายรับและรายจ่ายของสาขาประจำเดือน 
- จัดทำรายงานปิดงบ และ ภาษีของบริษัท 
- ติดต่อ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน กับหน่วยงาน สาขา และ supplier 
- ปฏิบัติงานอื่นๆทางด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี 
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft ต่างๆ และโปรแกรมด้านงานบัญชี 
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน 
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 


7. ตำแหน่ง พนักงานขาย จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานฯ บายพาสฝั่งตะวันออก 

-ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย 
-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ,ส่วนลดตัวสินค้า,โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 
-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 
คุณสมบัติ 
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 
-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง ค่าตอบแทนเริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการพนักงาน 
1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี 
2. ชุดยูนิฟอร์ม 
3. รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน 
4. ตรวจสุขภาพประจำปี 
6. กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
7. กองทุนกู้ยืม 
8. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ 
9. ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน 
10. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ 
11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก 
12. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท 

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ 
2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ 
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ 
5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ 
6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ 

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
สมัครด้วยตนเองได้ที่ 
บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย 
99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 หรือ 
ทุกสาขาวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. โทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล 
หรือส่ง resume e-mail : sahathanee.hr@gmail.com

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง
ที่อยู่ติดต่อ : 99/15 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-774774
อีเมล์ติดต่อ : saranrath23@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  02 มีนาคม 2019 เวลา 15:48:25
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
บริษัท คลิค เอสเตท จำกัด รับสมัครโฟร์แมน และ พนักงานบัญชี
 20 มีนาคม 2019  15:48:11
 69 Views
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา รับสมัครครู 5 ตำแหน่ง ()
 20 มีนาคม 2019  15:47:54
 141 Views
รับสมัครพนักงานหญิง ร้านDairy Queen สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 20 มีนาคม 2019  15:47:35
 72 Views
บริษัท นิสสัน แองเจิลเวย์ จำกัด เชียงราย ต้องการรับสมัครดังนี้.-
 20 มีนาคม 2019  15:47:14
 103 Views
เชียงรายเครื่องชั่ง รับสมัครงาน ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลายอัตรา
 20 มีนาคม 2019  15:47:00
 193 Views
ร้านโอชินสำนักงานใหญ่ขัวแคร่ รับสมัครพนักงานบัญชีธุระการ
 20 มีนาคม 2019  15:45:44
 114 Views
โซเฟียปาร์ค รับสมัครงาน 2 ตำแห่ง
 20 มีนาคม 2019  11:59:19
 230 Views
บริษัท เรือนทองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด บ้านสันต้นเปา อ.เมืองเชียงราย รับสมัครงานฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายขาย บัญชี หลายอัตรา
 20 มีนาคม 2019  11:58:47
 75 Views
Triple P Connection รับสมัคร Marketing 2 อัตรา สัมภาษณ์23มีนาคม
 20 มีนาคม 2019  11:58:32
 125 Views
รับสมัครพนักงานการตลาด 2 ตำแหน่ง บริษัท ไท.ซี.เอ็ม.เอส.สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด
 20 มีนาคม 2019  11:58:16
 76 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document -->
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com