"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

01 กุมพาพันธ์ 2562 09:43 น. 972 Views     

ขอเชิญชวนร่วมงาน มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเจดีย์หลวง ต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 
 มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน “ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน”
8 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

วัดเจดีย์หลวง ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 

วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

๐๗.๓๐ น. พิธีเลี้ยงผีเมือง โดยหนานนิตย์
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

พิธีเปิด

- นายอำเภอเชียงแสน กล่าวต้อนรับ

- นายพีรพน  พิสณุพงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน

- การแสดงกลองสะบัดชัย

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

- การเสวนาเรื่อง “เชียงแสน  อดีต  ปัจจุบันและอนาคต”  

ร่วมเสวนาโดย

๑. พระพุทธิญาณมุนี  เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

๒. คุณบดินทร์  กินาวงศ์

๓. คุณพัฒนา  สิทธิสมบัติ

๔. คุณฉัตรดา  สินธุสอน

ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การแสดงบนเวที

 

วันเสาร์ ที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

เวทีกลาง

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

การเสวนาเรื่อง “ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน”  

ร่วมเสวนาโดย

๑. พระครูอดุลจารุวรรณ

๒. อาจารย์บุญส่ง  เชื้อเจ็ดตน

๓. ตัวแทนจากราชบุรี

๔. ตัวแทนจากสีคิ้ว

๕. ตัวแทนจากสระบุรี

๖. ตัวแทนจากพิษณุโลก

๗. อาจารย์ชวนพิศ นภตาศัย

ดำเนินการเสวนา โดย  พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร.

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

การเสวนาเรื่อง “คลินิกพิพิธภัณฑ์ : รูปแบบและวิธีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์”

ร่วมเสวนาโดย

๑. อาจารย์นคร  พงษ์น้อย

๒. คุณธณิกานต์ วรธรรมานนท์

๓. อาจารย์โกมล  พานิชพันธ์

๔. คุณพัชรี  ศรีมัธยกุล

๕. คุณวีรวัฒน์ กังวาลนวกุล

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.อนุกูล ศิริพันธ์

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  การแสดงบนเวที

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

การเสวนาเรื่อง “ชุดการเรียนรู้สู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน”

ร่วมเสวนาโดย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร

๒. คุณพัชรี  ศรีมัธยกุล

๓. อาจารย์กัญญาณัฐ ใจตื่น

๔. อาจารย์นันทพร แซ่หว่าง

๕. คุณประเสริฐ  เทพอินถา

ดำเนินการเสวนาโดย  คุณนวลพรรณ บุญธรรม

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

การเสวนาเรื่อง “ ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสนจากความทรงจำ”

ร่วมเสวนาโดย

๑. อาจารย์บุญส่ง เชื้อเจ็ดตน

๒. คุณทิพวรรณ โตแตง

๓. คุณภาณุวัฒน ศรีสุข

๔. คุณสุเทพ ชัยชนะ

๕. คุณอภิชิต ศิริชัย                   

 ดำเนินการเสวนาโดย  คุณนเรนทร์  ปัญญาภู

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การแสดงบนเวที
๑๕.๓๐ น. พิธีปิด

นิทรรศการและกิจกรรมประจำวัน

นิทรรศการ

๑. โซนที่ ๑ ของดีเมืองเชียงแสน 

๑.๑ นิทรรศการของดีเมืองเชียงแสน เช่น จารึกเมืองเชียงแสน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิหารสกุลช่างเชียงแสนในจังหวัดลำปาง จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฏ จังหวัดลำปาง อุปกรณ์เครื่องตีเงิน ลวดลายสลุงเงินของชาวเชียงแสน จากพิพิธภัณฑ์วัดม่อนคีรีชัย ปั๊บสาพื้นเมืองเชียงแสนและพระทองคำเชียงแสนจิ๋ว จากพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร พะเยา วัตถุโบราณศิลปเชียงแสน จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น กู่เชียงแสน จากวัดพระแก้ว, ปูนปั้นเชียงแสน จากไร่แม่ฟ้าหลวง  ฯลฯ

๑.๒ กิจกรรมของดีเมืองเชียงแสน
                    ๑) สาธิตการทอผ้าห่อคัมภีร์ และการทำสวยกาบ แบบเชียงแสน โดยพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านปงสนุก
                    ๒) สาธิตการจารคัมภีร์ใบลาน จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฏจังหวัดลำปาง
                    ๓) กิจกรรมเรียนรู้ตั๋วเมือง, การตัดกระดาษ, การทำสวยดอก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
                    ๔) สาธิตงานปั้นปูนลายเชียงแสน โดย สล่าเสาร์แก้ว
                    ๕) สาธิตการทอผ้าลายเชียงแสน จักสาน ตอกลายผ้า จาก โรงเรียน ๓ วัย วัดพระธาตุผาเงา
                    ๖) สาธิตการปักผ้าบนเสื้อชุดไทยวน จากโรงเรียนสูงวัยวัดผ้าขาวป้าน
                    ๗) สาธิตการประดิษฐ์ซึง และเล่นซึง จากบ้านร้อยซึง
                    ๘) สาธิตการทอตุงเชียงแสน จากเฮือนตุง ศรีดอนมูล เชียงแสน  ฯลฯ

๒. โซนที่ ๒ จูงแขนปิ๊กบ้าน  เป็นการร่วมจัดนิทรรศการของชาวไทยวนเชื้อสายเชียงแสนที่ไปตั้งถิ่นฐานในจังหวัดต่างๆ ๑๐ จังหวัด เช่น ราชบุรี สีคิ้ว แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ฯลฯ จัดเป็นตลาดนัดไทยวนที่ไม่ควรพลาด

๓. โซนที่ ๓ สร้างสรรค์ความรู้ เป็นการจัดบูธเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา ที่มีการสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเชียงแสนที่มีหลากหลาย และมากแห่งจนเชียงแสนถือว่าเป็นเมืองพิพิธภัณฑ์โดยแท้ นิทรรศการประกอบด้วย

          ๓.๑ กระบวนการจัดทำชุดการเรียนรู้เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน
          ๓.๒ พิพิธภณฑ์พันธุ์ไม้บ่ะเก่า โรงเรียนเทศบาลเวียงเชียงแสน กิจกรรมทำใบไม้อัดแห่ง
          ๓.๓ แผนที่ต้นไม้หมายเมือง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กิจกรรมการใช้คิวอาร์โค้ด
          ๓.๔ พิพิธภัณฑ์เวียงหนองหล่ม โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กิจกรรมกาแฟคุณธรรม
          ๓.๕ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กิจกรรมเครื่องปั้นที่เป็นพุทธบูชา
          ๓.๖ ข้าวพื้นเมืองเชียงแสนและภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโก๋น สถาบันความหลากหลายชีวภาพ ม.ราชภัฏเชียงราย

๔. โซนที่ ๔  ภาพคู่ความหลัง เป็นนิทรรศการภาพเก่าเล่าความหลังของเมืองเชียงแสน ที่ชุมชนมีส่วนร่วมค้นหา และถ่ายทอดความทรงจำในอดีต ลองมาค้นหาว่านิทรรศการชุดนี้มีใครที่ท่านรู้จักบ้าง นิทรรศการประกอบด้วย

          ๑. นิทรรศการถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จเมืองเชียงแสน
                        - กิจกรรมเขียนข้อความประทับใจเมื่อครั้งรับเสด็จ (ตัวเอง/พ่อ,แม่เล่าให้ฟัง) โดยพิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์ ลำพูน
          ๒. นิทรรศการภาพถ่ายน้ำท่วมเมืองเชียงแสน พ.ศ. ๒๕๐๙
                   - กิจกรรมเขียนข้อความถึงความทรงจำในเหตุการณ์ครั้งนั้น  โดยพิพิธภัณฑ์โฮงนิทัศน์ครูบาศรีวิชัย ลำพูน
          ๓. นิทรรศการภาพถ่ายเก่าวัดเจดีย์หลวง
                   - กิจกรรมจำหน่ายเสื้อแจกของที่ระลึก “ปิ๊กเจียงแสน”  โดยพิพิธภัณฑ์โฮงนิทัศน์ครูบาศรีวิชัย ลำพูน
          ๔. นิทรรศการภาพถ่ายเก่าแฟนซีในงานกฐินเชียงแสนในอดีต
                   - กิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุคกับฉากในอดีตและภาพชุดตัวละครในภาพ โดยพิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์ ลำพูน
          ๕. นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสนในอดีต
                   - กิจกรรมพูดคุยเวทีเสวนาเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน ร้านกาแฟสดและขนม / ชาเมืองเชียงแสน (จำหน่ายและชิมฟรี)  โดยนเรนทร์ ปัญญาภู, สุวิภา จำปาวัลย์, พิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์ ลำพูน
          ๖. นิทรรศการภาพสเก็ตจากเรื่องเล่าเชียงแสนในอดีต
                   - ภาพสเก็ตเรื่องปลาบึกเชียงแสน 
                   - กิจกรรมถ่ายรูปกับปลาบึกจำลองในบรรยากาศริมโขง
                   - จำหน่ายผลงานภาพสเก็ตสถานที่ต่างๆ ในเชียงแสน งานของศิลปิน ชานนท์ ปัญจะศรี
                      โดยชานนท์ ปัญจะศรี พิพิธภัณฑ์วัดแสนเมืองมา พะเยา
          ๗. นิทรรศการภาพถ่ายร้านค้าในอดีตและร้านค้าจำลองในอดีตของเมืองเชียงแสน
                   - ภาพร้านค้าในอดีตเมืองเชียงแสนในอดีตเช่น ร้านขายของชำ/ ร้านถ่ายรูป/ โรงแรม /โรงภาพยนตร์
                   - จำลองกิจกรรมการถ่ายรูปกับบรรยากาศร้านค้าจำลองในอดีตเมืองเชียงแสน
                   - จำหน่ายสินค้าย้อนยุคและแจกของที่ระลึกย้อนยุค โดย พิพิธภัณฑ์ของเล่นเชียงราย เชียงราย

๕. โซนที่ ๕ รวมพลังพัฒนา

          เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ในรูปของคลินิกพิพิธภัณฑ์ ใครมีปัญหาเรื่องอะไร เชิญมาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในบูธนี้

๕.๑ นิทรรศการแสดงผลงาน เรื่องราวที่ทำผ่านมาตลอดโครงการฯในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
                    ๑) งานซ่อม : ซ่อมภาพ ซ่อมผ้า และซ่อมวัตถุต่างๆที่เคยจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์อาข่าสะโง้ 
                    ๒) งานสร้าง : สร้างผลิตภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ตุ๊กตาอาข่า ,ตุ๊กตาดอกฝิ่น ,และของที่ระลึกของ พิพิธภัณฑ์มิกกี้เมาส์ รวมถึงงานสร้างสื่อในพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงเครื่องฉายภาพโฮโลแกรม ๒ รุ่นที่พัฒนาในปี ๒๕๖๑
                    ๓) งานเสริม : เสริมสร้างศักยภาพพิพิธภัณฑ์โดยการปรับปรุงและออกแบบนิทรรศการใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน วัดผาเงา

๕.๒ เวิร์คช้อป (Workshop) 

 ๑) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น เรื่องการผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงภายใน  

              พิพิธภัณฑ์ (รับสมัคร ๑๕ พิพิธภัณฑ์) โดย อาจารย์โกมล พานิชพันธ์

 ๒) วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เรื่องการซ่อมผ้าโบราณ (รับสมัคร ๒๐ คน)  

                        โดย กลุ่มเยาวชนพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร

 ๓) วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐น (รับสมัครรอบละ๑๐-๒๐คน) 

                       กิจกรรมหมุนเวียนตลอดวัน ได้แก่ ทำตุ๊กตาผ้า, ทำพวงกุญแจชนเผ่า, ทำของเล่นพื้นบ้าน
                       โดยพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์เล่นได้

                       อื่นๆ -ลานของเล่นชวนเด็กๆ เล่น สนุกกับของเล่นพื้นบ้าน

          ๓) โต๊ะสนทนาประสาคลินิกพิพิธภัณฑ์  ชวนพูดคุยถามไถ่ ทุกข์ สุข รับฟังเรื่องราวอัพเดทสถานการณ์ปัจจุบันของชาวพิพิธภัณฑ์ ฟังเสียงหัวใจ ความฝัน ความหวังในงานพิพิธภัณฑ์ โดย พิพิธภัณฑ์ดอกคำใต้

 ลานกิจกรรมประจำวัน

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

การขับซอ โดยชมรมซอพื้นบ้านจังหวัดพะเยา

- การออกร้านจำหน่ายสินค้าของพิพิธภัณฑ์และกลุ่มไทยวนเชียงแสน

- ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน/ภาพถ่าย/ชมร้านค้าย้อนยุค

- ลานของเล่น

- กิจกรรมจากชุดการเรียนรู้เปิดประตูสู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- การออกร้านจำหน่ายสินค้าของพิพิธภัณฑ์และกลุ่มไทยวนเชียงแสน

- ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน/ถ่ายภาพ/ชมร้านค้าย้อนยุค

- ลานของเล่น

- สาธิตการผลิตสื่อการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์

โดยอาจารย์โกมล พานิชพันธ์ จากพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ จังหวัดแพร่

- กิจกรรมจากชุดการเรียนรู้เปิดประตูสู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- การสาธิตการซ่อมผ้าโบราณโดยกลุ่มเยาวชนพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควรจังหวัดพะเยา

- การออกร้านจำหน่ายสินค้าของพิพิธภัณฑ์และกลุ่มไทยวนเชียงแสน

- ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน/ภาพถ่าย/ชมร้านค้าย้อนยุค

- ลานของเล่น

- กิจกรรมจากชุดการเรียนรู้เปิดประตูสู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน

พลาดไม่ได้ กับการนั่งรถรางชมเมืองโบราณเชียงแสน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าและหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น  หอฝิ่น และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน มีรถรางบริการฟรี วันละ 2 รอบ     

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
ขอบคุณข่าว / ภาพ เพจปิ๊กเจียงแสน   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
เชิญผู้สูงวัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงวัยในชุมชน โดยใช้อุปกรณ์ Smart Living สูงวัยอัจฉริยะ
ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562
เศรษฐีใหม่ พ่อค้าหวยเมืองพาน ถูกหวย 12 ล้าน
ประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี-แม่โขง-เจ้าพระยา ครั้งที่ 4
พบเศษซากโครงกระดูกถูกไฟเผาไหม้ ในสวนป่ากิ่วทัพยั้ง
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เทศกาลข้าวเชียงราย “ถิ่นชาวนาเชียงราย อัตลักษณ์ข้าวไทย” วันที่ 3-5 ก.ค.นี้ที่แม่สาย
“วัดร่องขุ่น Light Fest ปฐมบท” สร้างความมหัศจรรย์สาดแสงส่องเหนือน่านฟ้า ณ วัดร่องขุ่นยามค่ำคืนเป็นครั้งแรก
ขอเชิญชวนชาวเชียงราย เข้าร่วมชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ SET ALL Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit 1
พิธีบวงสรวงเจ้าแม่บัวเขียว บูชาหนองน้ำแหวน
เชิญร่วมพิธีเปิด CHIANGRAI NIGHTRUN : Lighting In The City วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนนี้
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ขอเชิญเยาวชน นักศึกษา นักทำสื่อท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมอบรมเขียนบทเชิงปฏิบัติการ “เล่าเรื่องเป็นละคร” จัดโดยกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์
แผนผัง จุดจอดรถ จุดต่างๆ งาน THAM LUANG CAVE DAY Bike&Run 2019
ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในโครงการ “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ กับ สวนสนุกฟันทาวน์ สวนสนุกรูปแบบใหม่จากต่างประเทศ@เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
นิทรรศการ “Global Women- Women’s Art” โดย กลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮายและศิลปินนานาชาติ
::: ข่าวประกวดราคา »
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกห้วยผาหนีบ ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com